Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

3.jpg
60 godina GISKO

Knjižnica i civilno društvo

"Knjižnica i civilno društvo" projekt je Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek osmišljen kao polazna točka u informiranju korisnika Knjižnice i ostalih građana o mogućnostima u ostvarivanju i zaštiti civilnih prava.
Cilj je projekta, suradnjom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek s raznim vladinim i nevladinim organizacijama, jedinicama lokalne samoprave te udrugama, osigurati dostupnost informacija koje podižu razinu svijesti građana o mogućnostima rješavanja problema kroz rad civilnog društva.

U sklopu projekta "Knjižnica i civilno društvo" pružaju se informacijske usluge o djelovanju organizacija civilnog društva, građanskih inicijativa u zajednici, otvorenim natječajima za projekte, različitim vidovima edukacija, ponudi i potražnji volonterskog rada, stipendijama, obrazovanju, socijalnoj politici, zdravstvenoj zaštiti, poduzetništvu, kulturi, kvalitetnom provođenju slobodnog vremena i slično.

 

 

Projekt osigurava sljedeće: