Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

5.jpg
60 godina GISKO

Impressum

weburednistvo@gskos.hr

Nakladnik:
© Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Europska avenija 24
31000 Osijek
Tel.: 031 211 218
Fax.: 031 211 218 (lokal 201)
gisko@gskos.hr