Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

7.jpg
60 godina GISKO

Cjenik usluga

Visina članarine za upis

Visina naknada za izradu iskaznice, zakasnine, rezervaciju knjiga

Visina naknada za usluge međuknjižnične posudbe

Visina naknada za reprografske usluge

Visina naknade za oštećenje knjižnične građe

 

Visina članarine za upis

Godišnja individualna članarina

djeca, srednjoškolci, redovni studenti, umirovljenici   60,00 kn
redovni članovi   80,00 kn

Godišnja obiteljska članarina

100,00 kn

Mjesečna članarina

  20,00 kn

Dnevna članarina

  10,00 kn

Pravo na godišnju članarinu po cijeni iz stavka 1. ove točke redovni učenici i studenti, uključujući studente s apsolventskim pravima, ostvaruju uz predočenje odgovarajuće potvrde školske odnosno visokoškolske ustanove, a umirovljenici uz predočenje zadnjeg odreska od mirovine.
Godišnja  članarina  vrijedi 365 dana od dana upisa.

Uvjeti upisa

 

 

Visina naknada za izradu iskaznice, zakasnine, rezervaciju knjiga

Izrada nove članske iskaznice (kod prvog upisa) i duplikata izgubljene ili oštećene iskaznice 20,00 kn
Zakasnina za prekoračenje roka posudbe knjiga (po danu po jedinici građe) 0,50 kn
Zakasnina za prekoračenje roka posudbe CD, DVD, video vrpce  (po danu po jedinici građe) 5,00 kn
Rezervacija knjige 5,00 kn

Izdavanje računa i naplata za izradu nove iskaznice odnosno duplikata iskaznice obavlja se odmah po prvom upisu odnosno po zahtjevu za izradu duplikata iskaznice.

Uvjeti posudbe

 

 

 

Visina naknada za usluge međuknjižnične posudbe

1. Posudba monografskih publikacija

1.1. Inozemstvo
British Library Document Supply Centre 250,00 kn
Subito 190,00 kn
Ostale knjižnice

plaćanje IFLA vaučerima (obuhvaća trošak IFLA vaučera uz troškove poštarine)

1 vaučer=60,00 kn
½ vaučera=30,00 kn

1.2. Tuzemstvo
Posudba iz druge knjižnice za svoje članove 30,00 kn

2. Nabava preslika članaka

2.1. Inozemstvo
British Library Document Supply Centre 120,00 kn

Subito 

 
a) e-mail dostava   za članak do 20 stranica: 110,00 kn + 1,00 kn po stranici za članke koji imaju više od 20 stranica                     
b) preslik na papiru članak do 20 stranica: 110,00 kn

+ 1,00 kn po stranici za članke koji imaju više od 20 stranica
+ 0,50 kn za stranicu računalnog ispisa

Ostale knjižnice

plaćanje IFLA vaučerima (obuhvaća trošak IFLA vaučera uz troškove poštarine)

1 vaučer=60,00 kn
½ vaučera=30,00 kn

Ostale knjižnice naplaćuje se cijena usluge pojedine knjižnice za preslik uz bankovne troškove u iznosu od 50,00 kn
2.2. Tuzemstvo naplaćuje se cijena usluge pojedine knjižnice za preslik uz troškove poštarine

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek korisnicima ne naplaćuje svoje usluge u međuknjižničnoj posudbi, kao ni posudbu svoje građe.

Korisnik koji želi da mu se preslici članaka poštom dostave na adresu plaća i troškove dostave (poštarine).

Navedene cijene podložne su promjenama u slučaju značajnije promjene tečaja strane valute u kojoj Knjižnica obavlja plaćanje usluga međuknjižnične posudbe inozemnim knjižnicama.

Korisnik koji želi da mu se preslici članaka poštom dostave na adresu plaća i troškove dostave (poštarina).

 

Međuknjižnična posudba

 

 

Visina naknada za reprografske usluge

Za izvršene usluge preslika u roku od 24 sata 

format A4 :  0,50 knformat A3:   1,00 kn

Za izvršene usluge preslika odmah

format A4:   0,70 knformat A3:   1,20 kn

Računalni ispis stranice – format A4  0,50 kn
Naknada za skeniranje  - 1 prolaz 7,00 kn

Reprografske usluge

 

 

 

 

Visina naknade za oštećenje knjižnične građe

Član Knjižnice koji ošteti opremu ili inventar Knjižnice, ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu ili iz drugih razloga ne vrati posuđenu knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu.
Visinu i vrstu naknade štete utvrđuje voditelj odjela.
Naknada se može sastojati u novčanom iznosu ili nadoknadi istim naslovom knjige, CD-a, DVD-a, odnosno druge knjižnične građe.
Voditelj odjela može izuzetno odobriti da član vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu koja se odredi dogovorno.
Vrijednost naknade knjige odnosno druge knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige odnosno druge knjižnične građe u trenutku vraćanja, odnosno u trenutku naknade.
Visinu naknade oštećenih rijetkih i vrijednih knjiga ili druge građe kojih u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu utvrđuje povjerenstvo imenovano od strane ravnatelja.
Za materijalnu štetu koju počine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, staratelji ili usvojitelji.