Obrazac za pitanje
* obvezna polja

Ime i prezime
E mail
Pitanje
Molimo upišite i nastavni predmet ili kolegij, područje, gledište...
Ključne riječi vezane uz pitanje

Odgovor mi je potreban za
Spol
Godina rođenja
Stručna sprema
Naziv matičnog fakulteta/akademije, odjela

Ostala sveučilišta/ veleučilišta:
Član sam GISKO
Služite li se stranim jezikom?


Želite li da u odgovor uključimo knjižničnu građu drugih knjižnica?
Želite li da vam predloženu građu priredimo za rad u Studijskoj čitaonici?
Navedite datum za koji želite naručiti građu: (građa se čuva 2 radna dana)