Pravila korištenja i pružanja usluge
 • Usluga „Referati, seminari, diplomski radovi,...“, besplatna je usluga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek,  namijenjena svima koji imaju pristup internetu, a ne samo članovima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

 • „Referati, seminari, diplomski radovi,...“ usluga je prvenstveno namijenjena kao pomoć pri izradi domaćih zadaća, referata, seminara, završnih i diplomskih radova, magisterija, doktorata i slično).

 • Na upite odgovaraju diplomirani knjižničari na temelju pretraživanja zbirki Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, zbirki drugih Knjižnica te dostupnih baza podataka i interneta.

 • Putem ove usluge želi se olakšati pronalaženje i selekcija informacijskih izvora potrebnih za obradu određene teme bilo da građu posjeduje Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, neka druga knjižnica ili su izvori dostupni putem interneta.
  Ukoliko se izvor vama potrebnih informacija nalazi u zbirkama Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek jednostavan klik na naslov u odgovoru povezat će vas s Katalogom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek gdje ćete moći vidjeti status i lokacije na kojima možete pronaći traženi primjerak.
  Ukoliko se radi o izvoru informacija dostupnom u zbirci neke druge knjižnice moguće je građu dobiti na korištenje međuknjižničnom posudbom, na način da se s popisom vama potrebne građe obratite Odsjeku međuknjižnične posudbe.
  Ukoliko je izvor informacija dosupan putem interneta informator će u odgovoru proslijediti link na internetsku stranicu.

 • Ovom uslugom ne možete dobiti napisane domaće zadaće, seminare te financijske, pravne, medicinske ili neke druge savjete niti odgovore na upite o radnom vremenu pojedinih knjižnica i drugim podacima koji postoje na web stranici Knjižnice. Dobiveni odgovori mogu služiti samo u nekomercijalne svrhe i korisnik se njima služi na vlastitu odgovornost.

 • Putem ove usluge ne obavljamo rezervaciju knjižnične građe, građu ne skeniramo i ne šaljemo e-poštom ili faxom.

 • Knjižnica zadržava pravo uskraćivanja odgovora na pitanja koja na bilo koji način nisu u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 • Predlažemo da prije postavljanja samog pitanja pregledate našu Arhivu odgovorenih pitanja.
  Sva pitanja i odgovori čuvaju se u Arhivi odgovorenih pitanja te su dostupni svim korisnicima. Arhivu održavaju diplomirani knjižničari, specijalisti za pojedina područja, i svakodnevno ih dodaju u bazu u kojoj su oni organizirani po UDK pojmovima (filozofija, teologija i religija, društvene znanosti, prirodne znanosti, primijenjene znanosti, umjetnost, jezikoslovlje i književnost, geografskopovijesne znanosti,...)

 • Ukoliko u Arhivi odgovorenih pitanja ne nađete odgovor koji vam je potreban, postavite pitanje ispunjavajući Obrazac za pitanje
  U Obrazac za pitanje upišite samo jedno pitanje i budite što precizniji pri formuliranju upita kako bismo vam mogli osigurati izvore informacija koji će vam biti od pomoći. Molimo vas da ispunite sva obvezna polja obrasca (označeno *). Podatci korisnika usluge zaštićeni su i neće biti upotrebljavani u druge svrhe osim za slanje odgovora na upit.

 • Na vaš ćemo upit odgovoriti u roku dva radna dana. Odgovor će biti poslan na adresu e-pošte koju ste upisali u Obrazac za pitanje.
  Ukoliko niste dobili odgovor na svoje pitanje (Najčešći je uzrok neisporuke odgovora pogrešno upisana e-mail adresa.), na stranici Arhiva odgovorenih pitanja možete potražiti odgovor na vaše pitanje pretražujući po pitanju ili ključnim riječima koje ste upisali u Obrazac za pitanje.

 • Molimo vas da, nakon dobivenog odgovora, ispunite i pošaljete Obrazac za evaluaciju kako bismo na temelju zajedničkog iskustva mogli odrediti smjer u kojem će se ova usluga kvalitetno razvijati.

<<povratak