Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

1.jpg
60 godina GISKO

Korištenje knjižnične građe u prostorima Knjižnice

U prostorima Knjižnice mogu se koristiti:

  • građa smještena u čitaonicama
  • novine i časopisi
  • referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici,...)
  • građa koja se čuva u zbirkama posebne vrste
  • vrijedna i rijetka izdanja hrvatskih i stranih knjiga tiskanih do 1918. godine
  • knjige tiskane na području Hrvatske prije 1945. godine, ako Knjižnica, osim arhivskog primjerka, ne posjeduje još barem dva primjerka istog naslova
  • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, zemljopisne karte, crteže i sl. izvan paginacije
  • građa koja je posebno velikog ili malog opsega ili formata
  • sva bibliografska izdanja
  • posebni otisci