U Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture u programu digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe 2014. godine je započeo zaseban projekt Digitalizacija Književne baštine Rudolfa Franjina Magjera, kao doprinos Nacionalnom projektu „Hrvatska kulturna baština“…