Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

6.jpg
60 godina GISKO

Prijedlog za nabavu

Rado ćemo prihvatiti svaki prijedlog za nabavu knjižnične građe koju ne posjedujemo u našim zbirkama:

Ime i prezime

E-mail

Sigurnosni kod (upisati - "gisko")

Vaš prijedlog za nabavu