Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

4.jpg
60 godina GISKO

Najčitatelj GISKO

Akcijom "Najčitatelj GISKO" Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek želi promicati čitanje među djecom i mladima, knjigu kao izvor znanja te poticati i njegovati pozitivne vrijednosti i usvajanje novih znanja. Jedan od ciljeva te akcije razvijanje je navike korištenja knjižnice i njenih sadržaja kroz cijeli život, potičući  pri tome kod djece naviku i užitak u čitanju, kao i osiguravanje osnovnih uvjeta za cjeloživotno učenje. Akcija se do sada pokazala vrlo uspješnom u smislu povećavanja interesa djece, mladih i roditelja za knjigu kao istinski izvor znanja. Uz goste pisce, ilustratore, vršnjake najčitatelja i predstavnike medija na svečanosti dodjele prisutni su i predstavnici Grada pod čijim se pokroviteljstvom akcija i održava. Veliki interes pokazali su i mediji koji redovito izvještavaju javnost o ovoj akciji i na taj način ukazuju na važnost poticanja kulture čitanja.

Akcija "Najčitatelj GISKO" započela je 2001. godine kako bi se potaklo zanimanje za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi. Najčitatelji su se odabirali prema statistici posudbe, što je značilo da je to dijete posudilo najveći broj knjiga, a kao dodatni poticaj dobivali su prigodne nagrade – knjige i besplatnu članarinu. Takav izbor "Najčitatelja GISKO" u suradnji s tvrtkom Coca-Cola Hrvatska održavao se je sve do 2004. godine. Godine 2005. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek uvodi nove kriterije za izbor "Najčitatelja GISKO", sa željom da akcija izgubi natjecateljski karakter i u potpunosti preraste u promicanje čitanja među djecom, mladima i u obitelji. Novi kriteriji ne uzimaju u obzir samo statističke podatke o broju pročitanih knjiga, već i neke druge,  kao što su: dugogodišnje članstvo u knjižnici, razgovor o pročitanim knjigama s knjižničarima, korištenje ostalih usluga knjižnice, vraćanje posuđenih knjiga na vrijeme i drugo.

Odlučeno je da će se "Najčitatelj GISKO" birati u sljedeće tri kategorije:

•    čitateljska nada: od 4. godine do kraja I. razreda OŠ
•    mlađi najčitatelj: od II. razreda do kraja V. razreda OŠ
•    stariji najčitatelj: od VI. razreda do kraja VIII. razreda OŠ  

Na taj način omogućeno je sudjelovanje i najmlađim korisnicima knjižnice, što je osobit poticaj za čitanje u obitelji,  a  za djecu poticaj za daljnje čitanje i provođenje slobodnog vremena  u knjižnici.
 
Nagrade za "Najčitatelje GISKO" za pobjednike u pojedinim kategorijama predviđene su prigodne nagrade koje se uručuju na svečanosti proglašenja koja se veže uz proslavu Međunarodnog dana dječje knjige i rođendana H. C. Andersena, 2. travnja.

Godine 2011., a za 2010. godinu, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek  prvi put bira najčitatelja u kategoriji odraslih. Pri odabiru se ne uzimaju u obzir samo statistički podaci o posudbi, već i neki drugi: dugogodišnje članstvo u knjižnici, korištenje ostalih usluga Knjižnice, vraćanje posuđenih knjiga na vrijeme i drugo. Odabran može biti svaki član knjižnice koji je upisan na posudbenim odjelima za odrasle. Za pobjednika su predviđene prigodne nagrade koje se uručuju na svečanosti proglašenja vezane uz proslavu  rođendana Knjižnice, 8. veljače.


 

Najčitatelj za 2016. godinu

Djeca

        - Djeca

        - Odrasli

Najčitatelj za 2015. godinu

Djeca

        - Djeca

        - Odrasli

Najčitatelj za 2014. godinu

        - Djeca

        - Odrasli

Najčitatelj za 2013. godinu

        - Djeca

        - Odrasli

Najčitatelj za 2012. godinu

        - Djeca

        - Odrasli

Najčitatelj za 2011. godinu

        - Djeca

        - Odrasli

Najčitatelj za 2010. godinu

        - Odrasli

        - Djeca

Najčitatelj za 2009. godinu

Najčitatelj za razdoblje od 2001. do 2008. godine