Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

3.jpg
60 godina GISKO

Obrazovanje za rodnu jednakost

Obrazovanje za rodnu jednakost, projekt je Ženske udruge “Izvor”, Tenja,  koji za osnovni cilj ima preobraziti ulogu žene kroz obrazovanje nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti o rodno osviještenoj politici na području posebne državne skrbi u Osječko-baranjskoj županiji. Partner je u projektu, Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, a suradnik Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek.

Financijsku podršku projektu dali su Europska unija kroz program Europski program za demokraciju i ljudska prava i Vlada Republike Hrvatske, putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Preostali iznos osigurat će se iz sredstava udruge, partnera i suradnika na projektu.

 

 

Više o projektu

 

 

Predstavljanje projekta:
Press konferencija, 24. veljače 2010. godine, Evanđeoski teološki fakultet Osijek

 

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 

Organizacija II. modularnog programa za škole

Teme:
•    ženska ljudska prava
•    ravnopravnost spolova
•    teološko obrazovanje i ravnopravnost
•    mehanizmi zaštite i promicanje ravnopravnosti spolova

Aktivnosti:
Priprema Mape za sudionike/ce za praktičan prijenos znanja

Sudionici:
31 sudionik/ca, u trajanju od 6 dana, izvan mjesta stanovanja

Gosti:
predstavnici/e institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova svih razina

 

Podrška školama u prijenosu usvojenih znanja i vještina

Izvoditelji/ce:
•    mr. sc. Željka Jelavić, prof. Etnologije i Sociologije, magistra rodnih studija, viša predavačica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, autorica i urednica nekoliko priručnika o rodnoj ravnopravnosti.
•    dr. sc. Marcel Macelaru, dekan Evanđeoskog teološkog fakulteta u Osijeku, prof. Starog zavjeta i voditelj poslijediplomskog programa na VETU-u, autor knjiga i tekstova o konceptu jednakosti u Svetim tekstovima.
•    mr. sc. Julijana Mladenovska-Tešija, prof. Filozofije i Filozofije religije sa specijalizacijama iz razrješenja sukoba (Sveučilište u Oslu) i odnosa sa javnošću (Londonska škola za odnose s javnošću), s iskustvom u nevladinom sektoru s područja ravnopravnosti.

Partner:
Evanđeoski teološki fakultet – Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku (VETU)


 

Edukativne radionice za učenike/ce romske manjine

Aktivnosti:
4 poludnevne radionice u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek:
Stereotipi
Identiteti
Ravnopravnost / diskriminacija


Metodologija:
radionički pristup i pričaonica

Izvoditelji/ce:
•    mr.sc. Silvija Ručević, dipl. psihologinja, profesorica, magistra kriminologije (University of Cambridge), završava doktorski studij iz psihologije (Filozofski fakultet Zagreb), vanjska suradnica na Katedri za psihologiju pri Filozofskom fakultetu u Osijeku
•    Ksenija Čugalj, dipl.iur., dugogodišnje radno iskustvo u institucionalnom i vaninstitucionalnom obrazovanju
•    Dubravka Pađen-Farkaš, dipl. pedagoginja i dipl. knjižničarka s iskustvom u vaninstitucionalnoj edukaciji djece romske populacije
•    mr.sc. Julijana Mladenovska-Tešija, prof. Filozofije i Filozofije religije sa specijalizacijama iz razrješenja sukoba (Sveučilište u Oslu) i odnosa sa javnošću (Londonska škola za odnose s javnošću), s iskustvom u nevladinom sektoru s područja ravnopravnosti.

Suradnik:
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO)

    

Vidljivost aktivnosti i izdavalaštvo

Aktivnosti:
•    Izdavanje 1 publikacije, “Rodna jednakost i obrazovanje”,  priručnik s praktičnim uputama i sadržajima provedenih edukativnih programa
•    Izdavanje 1 lifleta, informiranje sudionika/ca i šire zajednice o aktivnostima projekta
•    Organizacija press konferencija i informiranje medija i šire javnosti o aktivnostima i rezultatima projekta
•    Dostupnost informacija putem web stranice

Izvoditelji/ce:
•    dr.sc. Davorin Peterlin, pročelnik Odjela za istraživanja i izdavaštvo, VETU i mr.sc. Julijana Mladenovska-Tešija
•    Mirjana Herceg, dipl.iur.,
•    mr. sc.Silvija Ručević
•    Stanislav Komlenac, dipl. ing. el.