Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

2.jpg
60 godina GISKO

Radionica „Permakultura u gradovima“

(Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 22. i 23. rujna 2015.)

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u suradnji s Press centrom za okoliš Hrvatske, Osijek organizirala je 22. i 23. 08. rujna 2015. godine radionicu „Permakultura u gradovima“.
    Permakultura je metoda i skup znanja o dizajniranju održivih ljudskih zajednica prema uzorcima iz prirode, nastala kao spoj starih tradicijskih tehnika obogaćenih novim  znanjima i tehnologijom iz mnoštva znanosti i ljudskih djelatnosti, poput arhitekture, graditeljstva, poljoprivrede i šumarstva, kemije, biologije, sociologije, urbanizma, ekologije, ekonomije, energetike, gospodarenja vodama i otpadom itd. Primjenom tih znanja možemo organizirati resurse kojima gospodarimo i stvarati uravnotežene i održive životne sredine. Mnogi projekti uzgoja vlastite hrane koji su pokrenuti od permakulturista, spašavaju živote i ozelenjavaju pustinje. Permakultura uzima u obzir lokalnu kulturu, klimu, lokalne uzorke i navike, te nudi bazično znanje o promatranju specifičnosti krajolika, klime, zemlje, flore i faune, insolacije i vode te ih uvrštava u jedinstveni dizajn prilagođen određenom korisniku ili korisnicima.
    Radionica „Permakultura u gradovima“ bila je namijenjena svim onim polaznicama i polaznicima koje zanimaju načela permakulturnog djelovanja. Očekivalo se da će radionica potaknuti interes polaznika radionice za promicanje aktivnosti koje vode k brizi za ljude, za Zemlju, k pravednoj raspodjeli resursa, k solidarnosti i uvažavanju drugih bića. Ujedno, očekivalo se da će radionica i njen proizvod (brošura, priručnik) značajno pridonijeti promociji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek kao jednom od najznačajnijih kulturnih središta grada Osijeka te pojačati interes za usluge koje pruža i druge aktivnosti koje se u njoj odvijaju. Radionicu je vodila Liljanka Mitoš Svoboda.
    Radionica je nastavak radionice „Permakultura u gradovima“ koja se održala u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek od 08. rujna  do 09. listopada 2014.
    Vezano uz održavanje edukativno-kreativne radionice „Permakultura u gradovima“ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Press centar za okoliš Hrvatske, Osijek organizirali su i natječaj za odabir najboljega eseja vezanog uz temu „održivi gradovi“ i odabir najbolje fotografije vezane uz temu „održivi gradovi“.  Sudionici natječaja mogli su poslati fotografije i tekstove vezane uz npr.: poboljšanje urbane infrastrukture i urbane arhitekture, urbanističko i prostorno planiranje i programiranje koje udovoljava zahtjevima tradicije, potrebama stanovništva, prirodnog gradskog okoliša, štedi svjetlosnu i toplinsku energiju, potiče zeleno graditeljstvo s prirodnim i neštetnim građevnim materijalom te potiče smanjenje građevinskog otpada; smanjenje ukupnog i pojedinačnog ekološkog otiska, minimalan negativan utjecaj na okoliš ( gospodarenje otpadom, otpadnim vodama, emisijama štetnih plinova, organizacijom prometa i javnog transporta, biciklističke staze, pješačke zone, javne garaže, obnova gradske infrastukture uvođenjem zdravih zelenih tehnologija te niz drugih tema.

    Natječaj je bio nagradnog karaktera. Dobitnici nagrada su:
1.    nagrada za najbolji esej – Tanja Hercog „Održivi gradovi“
2.    nagrada za najbolji esej – Vanda Pavić „Moja urbana gredica“
3.    nagrada za najbolji esej – Hrvoje Verić „Održivi gradovi“
    Osim tekstova navedenih nagrađenih autora, kao iznimno uspješan izdvojen je rad Kristine Stipić „Kultura zaborava“.

1.    nagrada za najbolju  fotografiju – Norman Žegarac „Balkonski sataraš“
2.    nagrada za najbolju  fotografiju – Dražen Kalazić „Zaštita prirode“
2.    nagrada za najbolju  fotografiju – Ivon Fury „Gradske pčelice“
    U kategoriji fotografija dodijeljena je prva nagrada, a dva su autora podijelila drugu nagradu. Treća nagrada nije dodijeljena.

    Izložba najuspješnijih eseja i fotografija i promocija kataloga u tiskanom i elektroničkom obliku održane su u izložbenom prostoru ogranka Donji grad Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 28. rujna 2015. godine.

PREZENTACIJA

 

 


(Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 08. rujna – 09. listopada 2014.)

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek organizirala je u periodu od 08. rujna do 09. listopada  2014. godine radionicu „Permakultura u gradovima“.

Radionica „Permakultura u gradovima“ bila je namijenjena svim onim polaznicama i polaznicima koje zanimaju načela permakulturnog djelovanja. Očekivalo se da će radionica potaknuti interes polaznika radionice za promicanje aktivnosti koje vode k brizi za ljude, za Zemlju, k pravednoj raspodjeli resursa, k solidarnosti i uvažavanju drugih bića. Ujedno, očekivalo se da će radionica i njen proizvod (brošura, priručnik) značajno pridonijeti promociji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek kao jednom od najznačajnijih kulturnih središta grada Osijeka te pojačati interes za usluge koje pruža i druge aktivnosti koje se u njoj odvijaju.

Tijek aktivnosti radionice „Permakultura u gradovima“
Kao poziv za sudjelovanje na radionici izrađeni su plakat i letak identičnog izgleda. Plakati i letci bili su izloženi na svim odjelima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek koji rade s korisnicima – Posudbeni odjel Gornji grad, Studijska čitaonica, Odjel za rad s djecom i mladima, ogranci Retfala, Industrijska četvrt, Jug 2 i Donji grad. Poziv za sudjelovanje na radionici objavljen je na mrežnoj i Facebook stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Prijava na radionicu „Permakultura u gradovima“ trajala je od 10. lipnja do 01. rujna 2014. godine. Potencijalni korisnici prijavljivali su se na za to predviđenim i izrađenim obrascima za prijavu.

Početkom rujna na radionicu je bilo prijavljeno 67 potencijalnih sudionika, a i nakon isteka roka prijavljivali su se novi korisnici, osobno prilikom dolaska u Knjižnicu ili telefonski. Sa svim prijavljenim sudionicima kontaktirano je putem elektroničke pošte ili telefonski kako bi potvrdili sudjelovanje na radionici. Sudjelovanje je potvrdilo 45 sudionika.
Prva sesija radionice održana je 08. rujna 2014. Na ovoj sesiji sudionici su ispunjavali anketni upitnik vezan uz motive za sudjelovanje na radionici te posjedovanje vlastitog vrta. Druga sesija održana je 15. rujna, a treća 22. rujna. Tijekom prve tri sesije odrađen je teorijski dio vezan uz permakulturu. Sudionici su upoznati s načelima permakulture, uz prigodnu prezentaciju i film (etika, permakulturna načela, čitanje krajolika, mikroklime, biljne zajednice, uzgoj hrane (povrtnjaci, njive, šumski vrtovi), održivo graditeljstvo, održivo stanovanje, obnovljivi izvori energije, voda, sakupljanje kišnice, pročišćavanje otpadnih voda), paleta mogućnosti uzgoja povrća, voća, aromatičnog bilja u malim prostorima (balkonima, malim betoniranim dvorištima i sličnim urbanim površinama).
Posljednja sesija održana je 29. rujna 2014. godine i imala je praktični karakter. Tijekom ove sesije izrađen je mali permakulturni vrt s aromatičnim i začinskim biljem u dvorištu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Radionicu je kontinuirano polazilo tridesetak sudionika.
Teorijski dio radionice vodila je Ljiljanka Mitoš Svoboda, a izradu permakulturnog vrta mr. sc. Jasenka Vizentaner, ing. krajobraza.
Nakon završetka radionice sudionicima je elektroničkom poštom poslana anketa o dojmovima vezanim uz radionicu i zadovoljstvu naučenim.

Publikaciju „Permakultura u gradovima : vodič kroz osnove permakulture“ u kojoj su predstavljena teorijska znanja vezana uz permakulturu te materijali vezani uz odvijanje radionice izdala je Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Publikacija je tiskana u 50 primjeraka i dostupna je na mrežnoj stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Kataložni zapis tiskane (http://baza.gskos.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1131206096) i elektroničke inačice (http://baza.gskos.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1131209042) dostupan je u elektroničkom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.  Publikacija je prijavljena u Hrvatski arhiv weba koji djeluje pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb.

Brošura i ogledni vrt javno su predstavljeni na tiskovnoj konferenciji u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek 09. listopada 2014. Tom prilikom prisutnima je uručen promidžbeni materijal izrađen u sklopu radionice „Permakultura u gradovima“ te jedan primjerak publikacije „Permakultura u gradovima: vodič kroz osnove permakulture“. Sudionicima su uručene i potvrde za sudjelovanje na radionici.