Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

2.jpg
60 godina GISKO

Najčitatelj Posudbenog odjela za djecu 2016.

Akcijom "Najčitatelj GISKO" Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek želi promicati čitanje među djecom i mladima, knjigu kao izvor znanja te poticati i njegovati pozitivne vrijednosti i usvajanje novih znanja. Jedan od ciljeva te akcije razvijanje je navike korištenja knjižnice i njenih sadržaja kroz cijeli život, potičući  pri tome kod djece naviku i užitak u čitanju, kao i osiguravanje osnovnih uvjeta za cjeloživotno učenje. Akcija se do sada pokazala vrlo uspješnom u smislu povećavanja interesa djece, mladih i roditelja za knjigu kao istinski izvor znanja. Uz goste pisce, ilustratore, vršnjake najčitatelja i predstavnike medija na svečanosti dodjele prisutni su i predstavnici Grada pod čijim se pokroviteljstvom akcija i održava. Veliki interes pokazali su i mediji koji redovito izvještavaju javnost o ovoj akciji i na taj način ukazuju na važnost poticanja kulture čitanja.

Akcija "Najčitatelj GISKO" započela je 2001. godine kako bi se potaklo zanimanje za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi. Najčitatelji su se odabirali prema statistici posudbe, što je značilo da je to dijete posudilo najveći broj knjiga, a kao dodatni poticaj dobivali su prigodne nagrade – knjige i besplatnu članarinu. Takav izbor "Najčitatelja GISKO" u suradnji s tvrtkom Coca-Cola Hrvatska održavao se je sve do 2004. godine. Godine 2005. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek uvodi nove kriterije za izbor "Najčitatelja GISKO", sa željom da akcija izgubi natjecateljski karakter i u potpunosti preraste u promicanje čitanja među djecom, mladima i u obitelji. Novi kriteriji ne uzimaju u obzir samo statističke podatke o broju pročitanih knjiga, već i neke druge,  kao što su: dugogodišnje članstvo u knjižnici, razgovor o pročitanim knjigama s knjižničarima, korištenje ostalih usluga knjižnice, vraćanje posuđenih knjiga na vrijeme i drugo.

Odlučeno je da će se "Najčitatelj GISKO"  birati u sljedeće tri kategorije a ove godine su izabrani :

1.       čitateljska nada: od 4. godine do kraja I. razreda OŠ 

 (Dominik Kovačević , rođen. 9. 2. 2013, broj pročitanih knjiga:152)

2.       mlađi najčitatelj   (Lea Guljaš, 2r. OŠ A. Mihanović, broj pročitanih knjiga 122)

3.       stariji najčitatelj   (Matea Murković , 7 r. OŠ  “Višnjevac“. broj pročitanih knjiga 154)

 

Na taj način omogućeno je sudjelovanje i najmlađim korisnicima knjižnice, što je osobit poticaj za čitanje u obitelji,  a  za djecu poticaj za daljnje čitanje i provođenje slobodnog vremena  u knjižnici. 
 
Nagrade za "Najčitatelje GISKO" za pobjednike u pojedinim kategorijama predviđene su prigodne nagrade koje se uručuju na svečanosti proglašenja koja se veže uz proslavu Međunarodnog dana dječje knjige i rođendana H. C. Andersena, 2. travnja.