Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

6.jpg
60 godina GISKO

Uvjeti upisa

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu. Članarina može biti privremena – dnevna ili mjesečna te godišnja. Godišnja članarina može biti individualna ili  obiteljska i vrijedi 365 dana od dana upisa. Knjižnica omogućuje upis te korištenje građe i usluga i pravnim osobama.
Redovni član Knjižnice može postati svaka osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada Osijeka ili Osječko-baranjske županije.
Građani Republike Hrvatske koji imaju privremeno boravište (do 30 dana) na području grada Osijeka te strani državljani mogu ostvariti pravo samo na privremeni upis, dnevni ili mjesečni. Postdiplomanti Sveučilišta Jospia Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje: Sveučilište)  i strani državljani na studijskom boravku u Osijeku također mogu ostvariti pravo samo na privremeni upis, dnevni ili mjesečni.

 

Prilikom upisa potrebno je predočiti:

  • djeca  – osobna iskaznica roditelja
  • učenici srednjih škola – vlastita osobna iskaznica ili osobna iskaznica roditelja
  • ostali građani – osobna iskaznica
  • osobe koje imaju  boravište na području grada Osijeka ili Osječko–baranjske županije – osobna iskaznica i prijava boravišta
  • redovni studenti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – osobna iskaznica i indeks
  • strani državljani, redovni studenti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – putovnica i indeks
  • postdiplomanti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i strani državljani na studijskom boravku u Osijeku – osobna iskaznica ili putovnica te odgovarajuća potvrda Sveučilišta, odnosno znanstveno-nastavne jedinice sastavnice Sveučilišta

 

Iskaznica


Prilikom upisa u Knjižnicu novom članu izdaje se članska iskaznica. Prilikom obnove upisa obnavlja se valjanost članske iskaznice, a iskaznica se fizički ne zamjenjuje.
Iskaznica je neprenosiva i vrijedi samo za osobu čije je ime na njoj navedeno. Obiteljska iskaznica glasi na ime i prezime jednog člana obitelji, a mogu je koristiti članovi obitelji koje član navede prilikom upisa. Za privremeni upis (privremeno članstvo) izdaje se odgovarajuća dnevna, odnosno mjesečna članska iskaznica.
Gubitak članske iskaznice član je dužan odmah prijaviti Knjižnici. Za svaku zlouporabu članske iskaznice član je odgovoran sve dok ne obavijesti Knjižnicu o njezinu gubitku.
U slučaju oštećenja ili gubitka iskaznice, za izradu nove iskaznice, naplaćuje  se naknada određena važećim cjenikom.  Umjesto izgubljene iskaznice, član Knjižnice u vremenskom periodu od mjesec dana koristi privremenu iskaznicu. Nakon isteka mjesec dana član dobija novu člansku iskaznicu.

 

Članska iskaznica za odrasle:

  

 

Članska iskaznica za djecu: