Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

1.jpg
60 godina GISKO

Obvezni primjerak

Svi nakladnici dužni su, besplatno, o svom trošku, dostaviti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu devet primjerka građe.

Nacionalna i sveučilišna knjižnioca u Zagrebu - Služba obveznog primjerka

 

Zakonskim propisima osigurava se redovito i potpuno dostavljanje obveznog primjerka građe. Temelj zakonskim propisima je povijesna i kulturološka obveza hrvatskog naroda da očuva svoje kulturno nasljeđe.
Zakon o knjižnicama
u odredbama o obveznom primjerku propisuje redovito, besplatno i ažurno dostavljanje devet primjeraka svih tiskanih i netiskanih publikacija odnosno knjižne i neknjižne, audiovizualne i elektroničke građe, a GISKO prima obvezni primjerak od 1961. godine.


Obveznici dostavljanja su nakladnici te proizvođači audiovizualnih i elektroničkih publikacija, dakle pravne i fizičke osobe koje izdaju ili proizvode građu za javnost, bez obzira je li namijenjena prodaji ili besplatnom raspačavanju.