Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

1.jpg
60 godina GISKO

Najčitatelj Odsjeka za djecu GISKO 2012.

U srijedu, 03. travnja 2013. godine u 11.00 sati Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek organizirala   je svečanost proglašenja Najčitatelja Odsjeka za djecu 2012. godine. 

Akcijom "Najčitatelj GISKO" Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek želi promicati čitanje među djecom i mladima, knjigu kao izvor znanja te poticati i njegovati pozitivne vrijednosti i usvajanje novih znanja. Jedan od ciljeva te akcije razvijanje je navike korištenja knjižnice i njenih sadržaja kroz cijeli život, potičući  pri tome u djece naviku i užitak u čitanju, kao i osiguravanje osnovnih uvjeta za cjeloživotno učenje. Akcija se do sada pokazala vrlo uspješnom u smislu povećavanja interesa djece, mladih i roditelja za knjigu kao istinski izvor znanja.
Kriteriji su za izbor najčitatelja dugogodišnje članstvo, redovitost vraćanja knjiga, učestalost korištenja usluga knjižnice.
Ova se akcija do sada pokazala  uspješnom i vrlo dobro zamišljenom u smislu povećavanja interesa djece, mladih i roditelja za knjigu kao istinski izvor znanja. Uz goste pisce, ilustratore, vršnjake najčitatelja i predstavnike medija na svečanosti dodjele prisutni su bili i predstavnici Grada jer čitava je akcija pod pokroviteljstvom grada Osijeka.


Najčitatelji Odsjeka za djecu 2012.:

1. čitateljska nada   MARČEK  TEA, 5,5  god., 241 pročitana knjiga, (predškolac)
 
2. mlađi najčitatelj  TOLJ  LEA, 9 god., 188 pročitanih knjiga (OŠ A. Mihanovića)
 
3. stariji najčitatelj  PINOTIĆ  ZLATA , 14 god., 102 pročitane knjige (OŠ F. Krežme )


Marček Tea - čitateljska nada Tolj Lea - mlađi najčitatelj Pinotić Zlata - stariji najčitateljDodatne informacije možete dobiti na broj telefona:

Odjel za rad s djecom i mladima GISKO

04.04.2013.