Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

6.jpg
60 godina GISKO

OBAVIJEST KORISNICIMA GRADSKE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE OSIJEK BIBLIOBUSNA SLUŽBA

ZBOG SLUŽBENOG PUTA DJELATNIKA,  BIBLIOBUSNA SLUŽBA  NEĆE RADITI   ZA KORISNIKE :

19.travnja 2013. godine


Napomena:

          KORISNICI MOGU  VRŠITI PRODULJENJE  ROKA POSUDBE KNJIGA NA TELEFON: 031/211-233     
  i/ili
      KORISNICI MOGU  KORISTITI USLUGE KNJIŽNICE  NA LOKACIJAMA:
           
-    EUROPSKA AVENIJA 24, OSIJEK,
-    TRG BANA J.JELAČIĆA 24,
-    Lj. POSAVSKOG 30
-    DRINSKA 66 D
-    OPATIJSKA 26 F
                           Ravnateljica
        Dubravka Pađen-Farkaš, dipl.knjižn.

17.04.2013.