Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

7.jpg
60 godina GISKO

Najčitatelj Odjela za rad s djecom i mladima za 2014. godinu

Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek obilježava Andersenov rođendan i Međunarodni dan dječje knjige proglašavanjem "Najčitatelja Odjela za rad s djecom i mladima" i susretom s književnikom za djecu. Svečanost proglašenja najčitatelja Odjela za rad s djecom i mladima GISKO održat će se u utorak, 7. travnja 2015. godine u 12.00 sati  u prostoru Kluba za mlade GISKO. Nakon proglašenja najčitatelja održat će se susret s književnikom, glumcem, gospodinom Ivicom Lučićem, s početkom u 13.00 sati u prostoru Igraonice i igroteke Odjela za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Najčitatelj GISKO na Odjelu za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice provodi se kontinuirano 14 godina, s ciljem promicanja čitanja među djecom i mladima te razvijanja ljubavi prema knjizi kao izvoru znanja. Jedan od ciljeva ove akcije razvijanje je navike korištenja knjižnice i njenih sadržaja tijekom cijeloga života, potičući pri tome kod djece naviku i užitak u čitanju, kao i osiguravanje osnovnih uvjeta za cjeloživotno učenje. Kriteriji su za izbor najčitatelja dugogodišnje članstvo, redovitost vraćanja knjiga, učestalost korištenja usluga knjižnice.

Proglašavaju se mladi najčitatelji u tri kategorije :
•    čitateljska nada : Luka Kurbalija ( rođ. 2010. godine)
•    mlađi najčitatelj: Helena Dobrović ( rođ. 2004. godine)
•    stariji najčitatelj  : Lucija Giener 8 rođ. 2001. godine)


Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona:     
•    Odjel za rad s djecom i mladima GISKO

07.04.2015.