Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

1.jpg
60 godina GISKO

Mala galerija GISKO: Moji počeci

Pozivamo vas na otvorenje izložbe radova dr. sc. Zlate Živaković-Kerže, znanstvene savjetnice "Moji počeci", koje će se održati u četvrtak 31. ožujka 2011. godine u 18.00 sati u Ogranku Donji grad Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Izložbom, uz slikarske radove izrađene u tehnici suhi pastel i akvarel, predstavit će se neka od zapaženijih djela iz bogatog znanstvenoistraživačkog rada autorice: Urbanizacija i promet grada Osijeka na prijelazu stoljeća (1868.-1918.), Osijek, 1996. i S tradicionalnih na nove puteve. Trgovina, obrt, industrija i bankarske ustanove grada Osijeka na prijelazu stoljeća od 1868. do 1918. godine, Osijek, 1999., Osječka sjećanja i svaštice (20. stoljeće), Osijek, 2004., Židovi u Osijeku 1918.–1941., Osijek, 2005.,... Izložba je postavljena u okviru projekta Mala galerija GISKO, a može se pogledati tijekom mjeseca travnja u Ogranku Donji grad Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.


Zlata Živaković-Kerže osnovnu školu i gimnaziju završila je u rodnom gradu Osijeku, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1977. godine diplomirala povijest i arheologiju. Po povratku u Osijek, od 1977. do 1981. godine, radi u Povijesnom arhivu u Osijeku kao  voditeljica Odjela arhivske građe za razdoblje od 1848. do 1948. Istodobno je i magistrirala  arhivistiku u Zagrebu na Poslijediplomskom studiju iz Bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti. Od 1981. do 1988. godine zaposlena je u osječkom Muzeju Slavonije kao kustosica povijesnog odjela. U tom razdoblju uspješno je postavila nekoliko samostalnih izložbi, napisala nekoliko kataloga i počela se baviti istraživačkim radom. Od 1989. do 1996. godine radila je u gimnaziji kao profesorica povijesti. Doktorsku disertaciju pod naslovom Gospodarski razvoj grada Osijeka od Hrvatsko-ugarske nagodbe do završetka Prvoga svjetskoga rata (1868.-1918.) obranila je 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana potom zaposlila se u Hrvatskom institutu za povijest - Zagreb, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje - Slavonski Brod i glavna je istraživačica i voditeljica projekta Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: putevi modernizacije.

U svom istraživačkom radu posebice se bavi povijesti grada Osijeka te je napisala nekoliko knjiga i velik broj znanstvenih i stručnih radova. Posebice zapažene su njene knjige Urbanizacija i promet grada Osijeka na prijelazu stoljeća (1868.-1918.), Osijek, 1996. i S tradicionalnih na nove puteve. Trgovina, obrt, industrija i bankarske ustanove grada Osijeka na prijelazu stoljeća od 1868. do 1918. godine, Osijek, 1999., te Osječka sjećanja i svaštice (20. stoljeće), Osijek, 2004., Židovi u Osijeku 1918.–1941., Osijek, 2005. i Stradanja I pamćenja Holokaust u Osijeku i život koji se nastavlja, Osijek, 2006.

Slikarstvom se počela baviti u ljeto 2009. godine. Članica je Likovne udruge ''Petar Smajić'' Ernestinovo i polaznica likovne škole, koju organizira navedena udruga. Zajednički je izlagala prvi put u svibnju 2010. u Galeriji ''Petar Smajić'' u Ernestinovu.  


Dodatne informacije mogu se dobiti na:
•    Ogranak Donji grad: tel.: 506 110
•    Z. Živaković-Kerže: tel.: 375 528, e-mail: zkerze@yahoo.com.

29.03.2011.